Privacyverklaring Praktijk voor Osteopathie Laura Timmer

 

Privacy:
Praktijk voor Osteopathie Laura Timmer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Laura Timmer via la***@os*********.lt

Persoonsgegevens:
Praktijk voor Osteopathie Laura Timmer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, huisartsgegevens en eventueel verzekerings gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: burgerservicenummer (BSN), gezondheid- en medische gegevens, gegevens met betrekking tot het behandeltraject (onderzoek en behandel gegevens).

Praktijk voor Osteopathie Laura Timmer verwerkt uw persoon- en behandeld gegevens voor de volgende doeleinden:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om onze fysiotherapeutische of osteopathische diensten (onderzoek en behandeling) te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Praktijk voor Osteopathie Laura Timmer gebruikt computerprogramma’s voor correspondentie, het maken van afspraken, het verwerken van persoons- en behandelgegevens en facturatie.
Met deze bedrijven zijn verwerkingsovereenkomsten en geheimhoudingverklaringen afgesloten.
Deze computer programma’s zijn beveiligd middels wachtwoorden. Tevens zijn de praktijkruimten af te sluiten.

Persoonsgegevens bewaren:
Praktijk voor Osteopathie Laura Timmer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet Wgbo bepaalt dat medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk voor Osteopathie Laura Timmer deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig na uw goedkeuring.

Cookies, technische, functionele en analytische cookies:
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en bezoekersgedrag analyseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Osteopathie Laura Timmer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar in**@pr***************.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tot slot:
Praktijk voor Osteopathie Laura Timmer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

​Voor een praktijk specifieke privacyverklaring fysiotherapie of osteopathie, of meer informatie kunt u contact opnemen.